ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Elektrik-Elektronik Mühendisi
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği

Bölümümüzün ana amacı, mühendisliğin temel kavramlarını içselleştirmekle birlikte, hızla değişen teknolojiye kolayca uyum sağlamayı da mümkün kılacak bilgi ve becerileri öğrencilerimize vermektedir. Ders programımız Bologna kriterlerine uygun olarak, ve aynı zamanda TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın Serbest Müşavir Mühendis (SMM) yetkisi (piyasada bilinen adıyla imza yetkisi) için aradığı önkoşulları sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Bölümümüz öğrencileri, 2006-2007 Güz döneminden bu yana eğitim vermekte olan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nün sahip olduğu laboratuvarlardan da faydalanma imkanına sahiptir. Halihazırda, farklı amaçlar için özelleşmiş ve eksiksiz güncel cihazlarla donatılmış dört adet laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar, Elektronik ve Devre Laboratuvarı, Mantık Devreleri ve Mikroişlemci Laboratuvarı, Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvarı, ve öğrencilerimizin gerek tasarım ve bitirme projelerinin bir parçası olarak, gerekse kişisel mesleki merakları doğrultusunda tasarladıkları devreleri kendileri üretebilecekleri bir baskı devre atölyesidir.

Bölümümüzün başarılı öğrencileri, uyumlu başka bölümlerle çift anadal veya yan dal yapabilirler.

Bölümün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Bölüm Başkanı
Prof. Adnan KAYPMAZ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Arş.Gör. Ezgi ÖZTÜRK YILMAZ
Tarihçe
Bölümümüz öğrencileri, 2006-2007 Güz döneminden bu yana eğitim vermekte olan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nün sahip olduğu laboratuvarlardan da faydalanma imkanına sahiptir. Halihazırda, farklı amaçlar için özelleşmiş ve eksiksiz güncel cihazlarla donatılmış dört adet laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar, Elektronik ve Devre Laboratuvarı, Mantık Devreleri ve Mikroişlemci Laboratuvarı, Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvarı, ve öğrencilerimizin gerek tasarım ve bitirme projelerinin bir parçası olarak, gerekse kişisel mesleki merakları doğrultusunda tasarladıkları devreleri kendileri üretebilecekleri bir baskı devre atölyesidir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, elektrik -elektronik mühendisliği lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Bu program için herhangi bir özel kabul koşulu bulunmamaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, elektrik elektronik mühendisliği lisans programından öğrenci kabul eden yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için;

• Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve
• 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
1. Elektronik devre tasarımı, gömülü sistem tasarımı ve yazılımı, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası şirketlerde elektrik elektronik mühendisi, araştırmacı veya çeşitli kademelerde yönetici olarak görev alabilir,
2. Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde elektrik elektronik mühendisliği veya ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitimlerine devam edebilir,
3. Elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili teknolojik alanlarda ticaret, araştırma, geliştirme, üretim faaliyeti gösteren şirket kurarak girişimci olabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar “Beykent Üniversitesi ön lisans ve Lisans Eğitim - öğretim Yönetmeliği" ile düzenlenmektedir.

Sınavlar, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir.

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır.

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesihttps://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=262