BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Bilgisayar Mühendisi
ÖSYM Tipi SAY
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atınç YILMAZ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Atınç YILMAZ
Tarihçe
Yapım aşamasındadır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Yapım aşamasındadır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar bir üst dereceye başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için;

• Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve
• 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bilgisayar mühendisleri şu alanlarda çalışabilir - Yazılım ve donanım sistemleri geliştirme - Orta ve büyük işletmelerde bilgi işlem departmanlarında o Banka ve Finans o Telekominiskasyon - Bilgi ve iletişim sistemlerinin bakımı uygulanması ve üretilmesinde - Bilgi sistemlerinin eğitimi ve danışmanlığında - Akademik alanda
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar"Beykent Üniversitesi önlisans ve Lisans Eğitim - öğretim Yönetmeliği" ile dÜzenlenmektedir.

Sınavlar, eğitm-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel sÜreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir.

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır.

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi (https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdf)https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=256