YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Yazılım Mühendisi
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Altan
Tarihçe
Yazılım Mühendisliği Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde %100 İngilizce olarak eğitime başlamıştır. Daha sonra EN/TR eğitim verilmeye başlamıştır. Yazılım Mühendisliği Bölümü 2012 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Halihazırda bölümün eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yazılım Mühendisliği alanında Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Kabul Koşulları
Bu program için herhangi bir özel kabul koşulu bulunmamaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar ilgili alanlarda bir üst dereceye başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için;
• Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve
• 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Yazılım Mühendisliği programı mezunları bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon, sağlık, savunma, taşımacılık, medya, e-devlet, e-ticaret vb. sektörler başta olmak üzere günlük yaşamın tüm dijital ortamlarında yazılım geliştirirler. Bu sektörlerin tümüne ait yazılım projelerinde proje yöneticisi, takım lideri ve takım elemanı olarak çalışırlar; girişimci rol üstlenirler. Gereksinimler analizi, yazılımın ve sistemin tasarlanması, yazılımın geliştirilmesi, yazılım ve ürün testlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilen yazılım ürününün sürekliliğinin sağlanmasında aktif olarak görev alırlar. Dileyenler yazılım alanında akademik çalışmalar yaparlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar"Beykent Üniversitesi önlisans ve Lisans Eğitim - öğretim Yönetmeliği" ile dÜzenlenmektedir.

Sınavlar ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir.

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır.

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir. Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]:

1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj, 14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1] A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi (https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdf)https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=255