MİMARLIK (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Mimar
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği

Mimarlık, fayda güden sanat, uygulamalı bilim ve teknoloji, insan çevresini yaratma, yapma ve kalitesini yükseltme çabası, bir tasarım ve yapım 'disiplini' ve bunları uygulamaya yönelik bir meslek olarak görülmektedir. Bu tanımlara uyumlu olarak düzenlenen mimarlık eğitim programı, gerekli kuramsal ve uygulamaya dönük dersler, stüdyo ve proje çalışmaları ile desteklenen mimari tasarım çalışmaları üzerine kurgulanmıştır.

Programın süresi dört yıldır. Bu sürede mimarlık temel kavramlarını anlamaya, mekânı görmeye, algılamaya ve sorgulamaya, tasarım ilkelerini, mimarlık tarihini, çevreyi, yapıyı ve yapı teknolojisini tanımaya dönük temel mimarlık dersleri verilmektedir. Her yarıyıl değişik projeler üretmeyi öngören yoğun tasarım çalışmaları, tarih/kültür/teori bilgiler ışığında öğrenciye özgün ve işlevsel biçimler yaratma ve sürdürülebilir binalar tasarlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yapı/strüktür/teknoloji/kentsel çevre alanlarında kazanılan bilgiler, stüdyo ortamında her yarıyıl gerçekleştirilen tasarım çalışmaları ile bütünleştirilmektedir. Ayrıca teknik ve sanatsal el becerisini ve bilgisayar ile anlatım-iletim için temel ve ileri sunum tekniklerini kazandırmaya yönelik dersler ve stüdyo çalışmaları  yapılmaktadır.

Programda zorunlu dersler yanında yetkinlik tamamlayıcı dersler de yer almaktadır. Öğrencilerin, gerek teknik ve kültürel, gerekse eğitim-öğretim çevrelerini tanıması ve alanı ile çevresi arasında ilişki kurması için, diğer disiplinlerden de dersler almasına olanak sağlanmaktadır. Erasmus Programı ile yabancı ülkelerde eğitim yapma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurt dışı gezi, inceleme ve diğer sosyal etkinlikler ile öğrencinin ufkunun genişletilmesi ve dünya görüşünün zenginleştirilmesine de önem verilmektedir. Mimarlık eğitimimiz toplam 40 iş günü (20 iş günü şantiye ve 20 iş günü büro)  staj çalışmalarını da içermekte olup dördüncü yılda yapılan bağımsız bir bitirme çalışması ile tamamlanmaktadır.

Mimarlık bölümünün eğitim dili Türkçe'dir., İngilizce Hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Yaşar Erdinç
Tarihçe
Beykent Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1997 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Mimarlık Bölümü, 2002 yılından itibaren mezun vermektedir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Bu program için herhangi bir özel kabul koşulu bulunmamaktadır. Programa kabul ve kayıt ile ilgili Genel Kabul Koşulları ve Genel Kayıt İşlemleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için; • Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün proje ve inşaat birimlerinde denetçi, tasarımcı ve uygulamacı olarak görev alabildiği gibi, kendi ofislerini açarak serbest mimarlık faaliyetlerinde de bulunabilirler. Bununla birlikte tasarım kuramı, yapı elamanları tasarımı, malzeme bilgisi, mimarlık tarihi, mimari restorasyon, bilgi teknolojileri ve hesaplamalı tasarım, kentsel tasarım, iç mekân tasarımı gibi alanlarda da uzmanlaşarak mesleklerini farklı alanlarda icra edebilir, malzeme tasarım ve üretimi, mimari yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması, mimari alanda yayıncılık, sergi vb. organizasyonlarda rol alabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar" Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği" ile düzenlenmektedir. Sınavlar, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir. Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır. Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=254