MEDYA VE İLETİŞİM (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Mine Demirtaş
Tarihçe
Medya ve İletişim Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamış ve ilk mezunlarını 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda vermiştir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Medya ve İletişim alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim bölümüne öğrenci kabulü, Beykent Üniversitesi akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlama / sınavları başarma durumunda gerçekleşmektedir. Çerçevesini Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) oluşturduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda, bu programa öğrenci kabulü LYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemiyle TS-1 puan türüne göre yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu'nda mevcuttur. Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Beykent Üniversitesi ile işbirliği yapan üniversiteler arasında imzalanan ikili protokoller (ERASMUS, vb. gibi.) kapsamında yapılmaktadır. Öğrenciler ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda programa kayıt olabilirler. Programa kabul edilecek öğrencilerde dersleri takip edebilecek yeterlilikte dil bilme koşulu aranır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar bir üst dereceye başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için; • Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümümüz, medya ve iletişim alanında edindikleri kuramsal ve teknolojik bilgiyi çalışma alanına uygulayabilen, iletişim teknolojilerinin medya sektöründeki yansımalarını takip edebilen, eleştirel ve yenilikçi bir bakış açısına sahip uzmanlar yetiştirmektedir. Mezunlar, bölümde aldıkları eğitim ve deneyimle, özel ve kamu kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde çalışabilmektedirler. Buna ek olarak kazandığı disiplinlerarası bakış açısı ile ilgili olduğu alan doğrultusunda yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar "Beykent Üniversitesi önlisans ve Lisans Eğitim - öğretim Yönetmeliği [1]" ile düzenlenmektedir. Sınavlar, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir. Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır. Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

[1] https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20180403132847520.pdf
[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesihttps://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=219