TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mağfiret YUNUSOĞLU
Tarihçe
Akademik hayatını Beykent Üniversitesi - Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde sürdüren Türk Dili ve Edebiyatı; 2006 yılında kurulmuş, 2007 yılında eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını da 2011 yılında vermiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans programı açan bölümler arasına dâhil olmuştur. 2007-2016 yılları arasında Ayazağa Yerleşkesi’nde ders veren bölüm, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin yine 2016 yılında Beylikdüzü/Avalon Yerleşkesi’ne taşınmasıyla akademik hayatına da burada devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi almaya hak kazanır.
Kabul Koşulları
Genel Kabul: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sonucunda belirlenen puanı alarak Beykent Üniversitesi’ni tercih eden ve ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme ile Beykent Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylar kesin kayıt yaptırdıkları takdirde Beykent Üniversitesi öğrencisi olurlar. [1]
[1]: https://www.beykent.edu.tr/ogrenci/kayit-ve-kabul

Ek Yerleştirme İle Kabul: Birinci yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş (Açık öğretim Fakültesi’nin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ve Beykent Üniversitesi’nin birinci yerleştirmede kontenjanı boş kalan bölümlerinin taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olarak Beykent Üniversitesi’ni tercih eden ve ÖSYM tarafından ikinci (Ek) yerleştirme ile Beykent Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylar kesin kayıt yaptırdıklarında Beykent Üniversitesi öğrencisi olurlar. [2]
[2]: 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına dair "ek kontenjan" bilgileri için Bkz: https://www.beykent.edu.tr/aday/tercih/ek-kontenjan

Yatay Geçiş İle Kabul: Yatay geçiş kabulleri, Yüksek Öğretim Kurumu'nun “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” [3] başlıklı kararları usûlünce yapılır. Bu konuya dair Beykent Üniversitesi'nin "Yatay Geçiş Koşulları" hakkında hazırlamış olduğu web sitesine müracaat edilebilir. [4]
[3]: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-3.htm
[4]: https://www.beykent.edu.tr/ogrenci/kayit-ve-kabul/yatay-gecis-kosullari
Üst Kademeye Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler, ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden "240 AKTS" kredilik dersi geçer not ile başarmak ve "4.00" üzerinden en az "2.00" Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte, radyo, televizyon ve gazetelerde metin yazarlığı, yayın evlerinde de editör olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra; kütüphanelerde, müzelerde, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında görev alabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar "Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" - https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20180403132847520.pdf -ile düzenlenmektedir.

Sınavlar, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir: https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdf

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır: https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171006044106899.pdf

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir:
https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdf

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1: Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 12:örnek Olay, 13:Deney/Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj, 14: Bireysel çalışma, 15: Problem çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme.

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Jüri/Kurul Sınavı, D: Ödev, E: Rapor, F: Araştırma Makalesi, G: Sunum, H: Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K: Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M: Devam: https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdf



https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=20