GÖRSEL İLETİŞİM (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ozan GÜNEL
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ozan GÜNEL
Tarihçe
Beykent Üniversitesi, Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı tarafından 1997 yılında 09.07.1997 Tarih ve 4282 Sayılı kanunla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. 1997-1998 Akademik Yılında eğitim-öğretime başlayan Beykent Üniversitesi, eğitimde yılların verdiği deneyimle her geçen gün daha da büyüyerek dünya standartlarındaki eğitim kalitesini öğrencilerine sunmaya devam etmektedir.
Beykent Üniversitesi, 4 ayrı yerleşkede; 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Enstitü, 8 Araştırma Merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversite 30.000’i aşkın öğrenciye sahip olup toplam % 50’ye varan bursluluk oranı sağlamaktadır. Seçkin akademik kadrosu, dünya standartlarında teknik donanımı ve uygulama alanları ile 41’i normal öğretim ve 30’u 2. öğretim olmak üzere 73 ön lisans programı, 1’i uzaktan öğretim olmak üzere 57 lisans programı, 26 yüksek lisans programı, 5 doktora programı ve 1 sanatta yeterlik programı yürütmektedir.
2010 yılında kurulmuş, Görsel İletişim Bölümü ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir. 2020 yılında bölümün ismi Görsel İletişim’den Görsel İletişim Tasarımı olarak değişmiştir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Görsel İletişim alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Bu program için herhangi bir özel kabul koşulu bulunmamaktadır.

Programa kabul ve kayıt ile ilgili Genel Kabul Koşulları ve Genel Kayıt İşlemleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olarak yeterlilik kazanabilmesi için ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi başarmış olmaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Daha detaylı bilgi için: Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği [1]

[1] https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20180403132847520.pdf
Mezun İstihdam Olanakları
Programın mezunları, reklam şirketlerinin kreatif depatmanları, şirketlerin tasarım departmanları, UI UX çalışmalarında, internet veya geleneksel medya kuruluşlarında, web tasarımı şirketlerinde ve okulda uzmanlaşma alanlarına göre diğer iletişim, tasarım ve sanat odaklı tüm kreatif alanlarda istihdam olanakları bulacaklardır.
Ölçme ve Değerlendirme
Beykent Üniversitesinde uygulanan ölçme değerlendirme sistemi, üniversite web sayfasında da yayınlanan Resmî Gazete 13 Nisan 2017 Tarih ve 30037 Sayılı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
http://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdf
Başarı Notu Katsayısı
AA 4.0 / BA 3.5 / BB 3.0 / CB 2.5 / CC 2.0 / DC 1.5 / DD 1.0 / FD 0.5 / FF 0.0
Başarı Değerlendirmesinde Kullanılan Ölçme Faaliyetleri
(1) Ölçme faaliyetleri, dönem içi ve dönem sonu ölçme faaliyetlerinden oluşmaktadır.
(2) Sınavlar haricinde kalan değerlendirme faaliyetlerinin bir kısmı, grup çalışması olarak verilmektedir.
Ölçme Faaliyeti Türleri
(1) Sınavlar: Sınavlar yazılı, test veya sözlü olarak; yüz yüze ya da elektronik ortamlardan yürütülür.
a) Kısa Sınav: Ünite sonu öğrenim kazanımlarını ölçmek için kullanılan kısa süreli ve dar kapsamlı sınavlardır. Bu sınavların yüz yüze uygulamalarda, uygulama programı ilan edilmez ve ders saatlerinde uygulanır. Elektronik ortamda yapılan sınavlar için en geç bir hafta önceden bir uygulama programı ve saat aralığı ilan edilir.
b) Ara sınav: Dönem başından ilgili sınav gününe kadar işlenmiş konulara ilişkin öğrenim kazanımlarının ölçülmesi için uygulanır.
c) Dönem Sonu Sınavı: Genel olarak dersin tüm öğrenim kazanımlarını kapsayacak nitelikte uygulanan bir sınavdır.
ç) Bütünleme: Dönem sonu sınavına girme koşulunu sağlayan ancak, dönem sonu sınavına herhangi bir sebeple giremeyen veya dönem sonu sınavına girerek başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
d) Tek Ders Sınavı: Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyeti için 1 dersi kalan, bu dersleri daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş öğrencilere uygulanacak sınavdır.
(2) Ödev: Araştırma, problem çözme, kompozisyon-rapor yazma gibi faaliyetleri kapsar. Ödevin teslim tarihi, ilgili öğretim elemanı tarafından bildirilir. İlan edilen sürede teslim edilen ödev tam puan üzerinden değerlendirilir. İlan edilen sürelerden sonar verilen ödevler kabul edilmez veya dersin öğretim elemanı, derse ait dereceli puanlama anahtarını daha önce ilan edilmek koşuluyla geç teslim edilen ödevler için ceza puanı uygulaması yapabilir. Ödev faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin dereceli puanlama anahtarı ve ödevden beklenilen kazanımlar öğrencilere ödev ile birlikte duyurulur. Değerlendirme ilgili dereceli puanlama anahtarına göre yapılır.
(3) Portfolyo: İlgili süreçte, öğrencinin hazırladığı çeşitli bileşenlerden oluşan kişisel gelişim dosyasıdır. Portfolyo, yapılan deneylerin raporları, staj - gözlem günlükleri vb. içeriklerden oluşabilir. Portfolyonun dereceli değerlendirme anahtarı ve değerlendirme gününe kadar tamamlanması beklenen kapsam, faaliyet verildiğinde öğrenciye bildirilir. Değerlendirme programı ilgili öğretim elemanı tarafından en az bir hafta önceden bildirilir.https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=2