MİMARLIK (EN) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Mimar
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği

Architecture is perceived as a construction and design discipline that includes beneficial art, applied science and technology, creation of human environment and an effort of enhancing its quality. In parallel with this definition, architectural education programme is organized around architectural design studies that are supported with practical courses, studio works and projects.

The regular duration of the programme is four academic years. During this time, students take courses that help them understand basic architectural concepts and design principles; observe, understand and question the spatiality; learn the history of architecture, built environment, buildings and building technology.

In each semester, students are required to work on various projects and take part in intensive design studies. These studies aim at giving students the necessary skills to create genuine and functional forms and designing sustainable buildings based on historical, cultural, and theoretical knowledge. The perspective gained in the courses on building information, structure, building technology, and urban environment are also integrated into studio projects held in each semester. Students are offered numerous complementary courses to develop necessary technical and artistic hand drawing skills and basic and advanced presentation skills via computer which is also required in the industry.

Other than compulsory courses, Department of Architecture includes elective courses that can be selected from other departments in order to help students make connections between different disciplines and experience the full spectrum of academic knowledge. The students have the opportunity to study abroad via Erasmus Programme. Also, the Department presents its dedication for expanding student’s vision through national and international research projects, social interactions and study trips. 40-day internship (20 days in construction site, 20 days in the design office) and a graduation project pursued in the last semester are required to complete the programme.

Turkish is the medium of instruction. One year English preparatory school is optional.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ayşe Uğur Tütengil
Tarihçe
Beykent Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1997 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Mimarlık Bölümü, 2002 yılından itibaren mezun vermektedir.
Kazanılan Derece
Mimarlık (Lisans)
Kabul Koşulları
Bu program için herhangi bir özel kabul koşulu bulunmamaktadır. Programa kabul ve kayıt ile ilgili Genel Kabul Koşulları ve Genel Kayıt İşlemleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için; • Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün proje ve inşaat birimlerinde denetçi, tasarımcı ve uygulamacı olarak görev alabildiği gibi, kendi ofislerini açarak serbest mimarlık faaliyetlerinde de bulunabilirler. Bununla birlikte tasarım kuramı, yapı elamanları tasarımı, malzeme bilgisi, mimarlık tarihi, mimari restorasyon, bilgi teknolojileri ve hesaplamalı tasarım, kentsel tasarım, iç mekân tasarımı gibi alanlarda da uzmanlaşarak mesleklerini farklı alanlarda icra edebilir, malzeme tasarım ve üretimi, mimari yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması, mimari alanda yayıncılık, sergi vb. organizasyonlarda rol alabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar" Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği" ile düzenlenmektedir. Sınavlar, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir. Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır. Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=194