İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (EN) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi DIL
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Visam Mansur
Tarihçe
Eğitim-öğretim faaliyetlerine 1997 yılında başlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde etkinlik göstermektedir.

Erken Dönem ve Modern İngiliz Edebiyatı için gereken teorik ve uygulamalı bilgiyle öğrencilerini donatmayı amaçlayan bölüm, öğrencilerine dil ve edebi çalışmalar alanlarında seçkin bir program sunmaktadır. Bölümdeki bütün dersler öğrencilerin iletişim becerilerini, entelektüel gelişimlerini, eleştirel düşünmelerini ve yaşam boyu öğrenmelerini güçlendirecek niteliktedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün eğitim dili İngilizce’dir. Aynı zamanda bölümümüzde dört yarıyıl boyunca sunulan farklı bir yabancı dil dersine ek olarak alan dışı Türkçe dersler de mevcuttur.

Bölümümüzde İngilizce Hazırlık Eğitimi zorunludur; hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bir sene daha hazırlık okumaları gerekmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, dil eğitimi, turizm, bankacılık, çeviri, basın-yayın alanlarında olduğu gibi dil ve eleştirel becerilerin yoğun olarak kullanıldığı sektörün değişik alanlarında da çalışabilir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonucunda istenilen puanı alarak Beykent Üniversitesi’ni tercih eden ve ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sınavı ile Beykent Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylar kesin kayıt yaptırdıkları takdirde Beykent Üniversitesi öğrencisi olmaya hak kazanır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için, ders planında sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak, ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler, çeviri, basın-yayın, turizm, eğitim alanlarında olduğu gibi sınai ve ticari kuruluşlarda, devlet sektörü ile özel sektörün değişik alanlarında çalışabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar "Beykent Üniversitesi önlisans ve Lisans Eğitim - öğretim Yönetmeliği" - https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20180403132847520.pdf -ile dÜzenlenmektedir.

Sınavlar, eğitm-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel sÜreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir: https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdf

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır: https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171006044106899.pdf

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir:
https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdf

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam: https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20171014075427712.pdfhttps://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=19