ENDÜSTRİYEL TASARIM (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Orkun Özüer
Tarihçe
Türkçe eğitim veren Endüstriyel Tasarım Bölümü 2012 yılında kurulmuş ve mezunlarını 2016’dan itibaren vermeye başlamıştır. İngilizce eğitim veren Endüstriyel Tasarım Bölümü ise 2016 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2020 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece
Endüstriyel Tasarımcı
Kabul Koşulları
Bu programa ÖSYM Sınavı’nda alınan Sayısal puanlara göre öğrenci kabul edilmektedir. Programa kabul ve kayıt ile ilgili detaylı bilgi için, Beykent Üniversitesi ana sayfasındaki Genel Kabul Koşulları ve Genel Kayıt İşlemleri sayfaları incelenebilir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, ilgili alanlarda Yüksek Lisans veya Doktora Programları’na başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için;
- Ders planı ve yapısında yer alan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak,
- 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalaması elde etmek gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar, günlük hayatımızda kullandığımız eşya ve nesnelerin üretimini endüstriyel yöntemlerle yapan tüm özel ve kamuya ait şirketlerin tasarım, ürün geliştirme veya AR-GE bölümlerinde çalışabilmektedirler. Kendi tasarım ofislerini kurmaları durumunda, bağımsız olarak, farklı firmalara tasarım ve üretim danışmanlığı hizmeti de vermektedirler.
Ayrıca, üniversitelerimizde iyi yetişmiş Endüstriyel Tasarımcı akademisyenlere ihtiyaç vardır; dolayısıyla, akademik kariyer yaparak üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimci olarak görev almak da önemli bir uzmanlık ve iş alanı oluşturmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar" Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği" ile düzenlenmektedir. Sınavlar, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir. Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır. Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ise, ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1673