RUSÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (RU) - Programı Bilgileri   
Dili Rusça
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi DİL
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Özge BARUT
Tarihçe
Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümü kurulmasına 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Beykent Üniversitesi Senatosu tarafından karar verilmiştir. Üniversitemizdeki Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümünün, devlet ve diğer vakıf üniversitelerden belirleyici farklılıkları var. Bunların arasında, bölümümüz Rusya Federasyonu eğitim kurumlarında uygulanan ders verme teknikleri ve ders programlarına uyumlu bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı ana dili Rusçadır ve öğrencilere daha yüksek seviyede Rusça öğrenme fırsatı tanınmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mütercimlik Tercümanlık (Rusça) alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Bu program için herhangi bir özel kabul koşulu bulunmamaktadır.

Programa kabul ve kayıt ile ilgili Genel Kabul Koşulları ve Genel Kayıt İşlemleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olarak yeterlilik kazanabilmesi için ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi başarmış olmaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Çeşitli bakanlıklarda, sivil ve askeri tüm devlet kurumlarında, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gibi bilimsel çalışmalar yapan kurumlarda, üniversitelerimizde, dil öğretim merkezlerinde, yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerde, turizmle ilgili alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, bölümümüzden lisans diploması alanlar, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gibi bazı bölümlerde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak farklı alanlarda uzmanlaşabilme olanağı bulmaktadır. Rusçayı iyi derecede öğrenen lisans mezunları bu alanlarda eğitim yapan üniversitelerin yüksek lisans programlarına tercihli olarak kabul edilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar "Beykent Üniversitesi önlisans ve Lisans Eğitim - öğretim Yönetmeliği" ile düzenlenmektedir.

Sınavlar, Eğitim-Öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir.

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır.

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesihttps://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1661