SOSYOLOJİ (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekaüt Çal
Tarihçe
Beykent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2011-2012 eğitim yılında öğretime başlamıştır. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı olarak, İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Sosyoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sonucunda istenilen puanı alarak Beykent Üniversitesi’ni tercih eden ve ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile Beykent Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylar kesin kayıt yaptırdıkları takdirde Beykent Üniversitesi öğrencisi olurlar.

Birinci yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş (Açık öğretim Fakültesi’nin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ve Beykent Üniversitesi’nin birinci yerleştirmede kontenjanı boş kalan bölümlerinin taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olarak Beykent Üniversitesi’ni tercih eden ve ÖSYM tarafından ikinci (Ek) yerleştirme ile Beykent Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylar kesin kayıt yaptırdıklarında Beykent Üniversitesi öğrencisi olurlar.
Üst Kademeye Geçiş
Sosyolog unvanı almış olan mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyerlerini sürdürebilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Sosyoloji lisans programının öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olmuş ve lisans düzeyinde yüz yirmi bir (121) kredi (iki yüz kırk (240) AKTS) tamamlayarak ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine “Sosyoloji Lisans” diploması verilir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, almış oldukları disiplinler arası, kuramsal ve yöntem bilimsel eğitim neticesinde edindikleri birikimle, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde pek çok iş olanağını değerlendirebilirler.

Sosyolog unvanı almış olan mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyerlerini sürdürebildikleri gibi, lisans eğitimi süresince gerekli formasyon derslerini tamamlamış olan öğrencilerimiz, ortaöğretim kurumlarında ve liselerde, felsefe grubu öğretmenliği de yapabilirler.

Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Kalkınma Ajansları, bakanlık ve belediyeler, sosyal hizmetler başta olmak üzere pek çok kamu kurumunda çalışabildikleri gibi, sivil toplum kuruluşları, araştırma şirketleri, basın ve medya kuruluşları gibi özel kuruluşlarda, özellikle sanayi, ticaret, medya, reklam, pazarlama firmalarında çalışabilmektedir.

Ülke içerisindeki bu çalışma imkanlarına ek olarak, ülke dışında özellikle uluslararası çalışmalar yürütmekte olan pek çok STK, kurum ve kuruluşta sosyolog, araştırmacı, danışman, olarak görev alabilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan ara sınavların ölçme değerlendirme sonuçlarını, sınavların yapılıp teslim edildiği tarihi takip eden en fazla beş iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek suretiyle öğrencilere ilan eder.

Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu puanının belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin mutlak başarı puanına katkısı; örgün öğretimde % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz, uzaktan öğretimde ise dönem içi değerlendirmeleri %20, dönem sonu değerlendirmeleri %80 üzerinden hesaplanır. Mutlak başarı notları öğrencilerin sıralama notunu gösterir.https://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=144