TELEVIZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIGI (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Nazan ALİOĞLU
Tarihçe
2010 yılında kurulmuş olan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamış ve ilk mezunlarını 2014-2015 eğitim öğretim yılı sonunda vermiştir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümüne öğrenci kabulü, Beykent Üniversitesi akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlama / sınavları başarma durumunda gerçekleşmektedir. Çerçevesini Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) oluşturduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda, bu programa öğrenci kabulü LYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemiyle TS-1 puan türüne göre yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu'nda mevcuttur. Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Beykent Üniversitesi ile işbirliği yapan üniversiteler arasında imzalanan ikili protokoller (ERASMUS, vb. gibi.) kapsamında yapılmaktadır. Öğrenciler ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda programa kayıt olabilirler. Programa kabul edilecek öğrencilerde dersleri takip edebilecek yeterlilikte dil bilme koşulu aranır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar lisansüstü programlara başvurabilmektedirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için;

• Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak
• 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak
• 40 günlük yaz stajını başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü öğrencileri toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleki projeler, etkinlikler ve planlar gerçekleştirmek amacıyla örgün eğitim hayatları boyunca almış oldukları kuramsal ve uygulamaya yönelik dersleri stajlarla pekiştirerek meslek hayatlarına hazırlanırlar. Özel ve kamu yayıncılığı alanında, yerel, ulusal ve uluslararası medya ortamında çalışabilecek olan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı mezunlarının çalışabilecekleri departmanlar; program, haber ve yayın departmanlarıdır. Ayrıca televizyon ve dijital mecralara program hazırlayan yapım şirketlerinde de çalışabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler televizyon, radyo, internet gazeteciliği, dijital kanallar, prodüksiyon ve post prodüksiyon alanı gibi sektörlerde aşağıdaki pozisyonlarda görev alabilirler;

Muhabirlik
Editörlük
Dijital içerik üreticisi
Video muhabirliği
Belgesel yapımcılığı
Kamera, ses ve ışık operatörlüğü
Program yöneticiliği
Haber yöneticiliği
Metin yazarlığı
Kamera önü çalışmaları

Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler medya sektöründe çalışmanın yanı sıra ilgili programlarda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademisyen olabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
- Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar "Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği" ile düzenlenmektedir. (https://www.beykent.edu.tr/Content/files/20180403132847520.pdf)

- Sınavlar, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir.

- Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır.

- Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

- Beykent Üniversitesi'nde kullanılan öğretim Yöntemleri ve kodları:

1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 12:örnek Olay, 13:Deney/Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj 14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

- Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları

A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:Ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

- Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesihttps://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=126