ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (TR) (UE) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Endüstri Mühendisi
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği

Industrial Engineering is a field of engineering that deals with production, organization and distribution of goods and services that are required for our modern life in an effective and efficient way. To achieve this purpose, industrial engineers deal with specifying, planning, designing and supplying necessary labour, capital, energy, location and other resources by using modern knowledge and social values. To be successful in these steps, an industrial engineer should be able to think analytically, decide realistically, and analyse effectively by prioritizing ethical values.

For this purpose, Beykent University, the Department of Industrial Engineering (TR) has three learning objectives:

1. To apply current principles of Industrial Engineering to solve complex and real-world problems. 
2. To prepare students to achieve positions of professional leadership.
3. To engage students in continuing education and professional development.

The medium of instruction of the programme is Turkish. One year English preparatory school is optional.

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin Kerem AYTULUN
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Arş.Gör. Selin YALÇIN
Tarihçe
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak Endüstri Mühendisliği bölümü açılmıştır. Eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Endüstri Mühendisliği Bölümü; çağdaş yaşam için gerekli mal ve hizmetlerin, üretim, yönetim ve dağıtımının verimli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için çalışılan bir mühendislik dalıdır. Bu amaç için endüstri mühendisleri; çağdaş bilgi ve sosyal değerleri kullanarak gerekli insan, teknoloji, para, enerji, yer ve diğer kaynakları belirler, planlar, tasarlar ve tedariğini yapar. Bu süreçte başarı için analitik düşünen, gerçekçi karar veren, durumları etkin şekilde analiz eden ve etik değerleri ön planda tutan, bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştiren mühendisler gereklidir. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, endüstri mühendisliği lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Bu program için herhangi bir özel kabul koşulu bulunmamaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, endüstri mühendisliği lisans programından öğrenci kabul eden yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için;

• Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve
• 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Endüstri Mühendisliği lisans programı mezunları, üretim ve hizmet veren organizasyonlarda başlıca planlama, üretim veya hizmet, kalite kontrol, ürün tasarım, araştırma ve geliştirme bölümlerinde ve işletmelerde yönetici pozisyonlarında yer alırlar.
Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesihttps://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=125