TARİH (TR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği

Tarih bölümünün eğitim dili Türkçedir, İngilizce hazırlık
eğitimi isteğe bağlıdır.
Programın
Ders Planı Fakülte Derslerini, Bölüm Temel
Derslerini, Bölüm Uzmanlık Derslerini, Yetkinlik Tamamlayıcı Derslerini,
Alaniçi ve Alandışı Seçmeli Derslerini
içermektedir ve ders kredileri
Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nde (AKTS) belirtilen öğrenci iş yükü temel
alınarak hesaplanmıştır.  Bu programdan
mezun olabilmek için; Ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS
kredilik dersi geçer not ile başarmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not
Ortalamasına sahip olmak gerekir.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Abdülkadir DONUK
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Prof.Dr. Abdülkadir DONUK
Tarihçe
Beykent Üniversitesi Tarih Bölümü 2008-2009 akademik yılında kurularak Lisans seviyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve 2011-2012 akademik yılından itibaren ise eğitim-öğretim faaliyetlerine Yüksek Lisans düzeyinde sürdürmeye devam etmiştir.

Tarih Bölümü’nün amacı Türkçe ve Osmanlıca'ya hâkim, bir yabancı dil olarak İngilizce’yi gündelik hayatında ve araştırmalarında kullanabilen, ulusal ve uluslararası çok çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında istihdam edilebilir, çağımızın gerektirdiği bilgi teknolojilerine hâkim ve bunu akademik çalışmalarında uygulayabilen, Tarih biliminde başarılı, disiplinli ve özverili, ulusal kültüre ve insanlığa olumlu katkılar sunabilecek mezunlar yetiştirmektir. Tarih Bölümün eğitim dili Türkçe’dir, hazırlık okumak ise isteğe bağlıdır. Her akademik yıl başında bölüme yeni giren öğrencilerle ve Tarih ve Kültür Kulübü ile birlikte bir tanışma toplantısı çerçevesinde akademik ve sosyal oryantasyon yapılmaktadır. Tarih programı ders planı ve yapısı güncel ihtiyaç ve yönelimler ekseninde, köklü yerli ve yabancı tarih programları örnek alınarak uzman akademik kadrosu tarafından hazırlanmaktadır. Beykent (AVALON) yerleşkesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Tarih Programı bir kampüs üniversitesi olmanın bütün ayrıcalıklarını öğrencilerine sunmaktadır. Katılabilecekleri sosyal ve sportif faaliyetlerin yanında, 7/24 açık bulunan Kütüphane ve Bilgisayar Laboratuvar olanaklarından faydalanabilmektedirler.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarih alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul Koşulları
Genel kayıt kabul işlemleri üniversite tarafından yürütülmektedir. Akademik kayıt işlemlerini dekanlık yapmaktadır. Beykent Üniversitesi fakültelerine öğrenci kabul ve yerleşimi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılmaktadırÜniversitemizin fakültelerine kayıt olma hakkı kazanan aday öğrencilerin, ÖSYM başkanlığı tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde kesin kayıt yaptırmak üzere Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Gerekli hallerde askerlik durumuna ve adli sicil kaydına ilişkin belgeler istenebilir. Üniversiteye kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar Üniversite tarafından ilan edilir. Belirlenen esasları yerine getiren aday kesin kaydını yaptırmaya hak kazanır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde kaydını şahsen ya da noter kanalıyla belirlediği vekil vasıtasıyla yaptırması gerekir.

Ek Yerleştirme ile Öğrenci Kabulü: Birinci yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş (Açıköğretim Fakültesi’nin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ve Beykent Üniversitesi’nin birinci yerleştirmede kontenjanı boş kalan bölümlerinin taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olarak Beykent Üniversitesi’ni tercih eden ve ÖSYM tarafından ikinci (Ek) yerleştirme ile Beykent Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylar kesin kayıt yaptırdıkları takdirde Beykent Üniversitesi öğrencisi olurlar.

Yatay Geçiş ile Öğrenci Kabulü: Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve YÖK kararları çerçevesinde yapılır. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlarımız yüksek lisans programlarına başvuru yapabilir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için ders planı ve yapısı ile sunulan derslerden 240 AKTS kredilik dersi geçer not ile başarmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Çeşitli kamu kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda öğretmen, eğitim danışmanı, araştırmacı, editör ve metin yazarı olarak çalışabilmektedirler. Bakanlıklar, basın kuruluşları, müzeler, arşiv ve kütüphaneler yine mezunlarımızın çalışabileceği yerlerdir. Ayrıca turizm alanında faaliyet gösterebilir ya da Osmanlıca tercüme büroları kurabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar"Beykent Üniversitesi önlisans ve Lisans Eğitim - öğretim Yönetmeliği" ile düzenlenmektedir.

Sınavlar, eğitm-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel sÜreçler "Beykent Üniversitesi ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi" ile belirlenmiştir.

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise "Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi" ile tanımlanmıştır.

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

Beykent Üniversitesinde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel çalışma, 15:Problem çözme, 16:Proje Temelli öğrenme

Beykent Üniversitesinde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]
A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesihttps://obs.beykent.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=111